Vadászlap 41. évfolyam, 1920

1920-04-05 / 1. szám

KJ.I. ÉVFOLYAM I. SZÁM 1920 ÁPRILIS 5 MEGJELENIK MINDEN HÓ 5-ÉN Szerkesztőség és kiadóhivatal: az Országos Magyar Vadászati Védegylet titkári hivatala Budapest, VII. kerület, Bálint-utca 5. szám. Telefon: József 4—14. (Hivatalos órák délután 5—8-ig.) AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZATI VÉDEGYLET TULAJDONA ÉS HIVATALOS KÖZLÖNYE I Előfizetési ára : . Egész évre ... ... 40 korona Ezen szám .ára 5 korona. SZERKESZTŐ: SUGÁR KÁROLY ^oKornyTód ' r> 'J —­TARTALOM: Beköszöntő. — A magyar vadászat pusztulása. Sugár Károly. — Bucsúzásom a zólyomi hegyektől. Schery Károly. — Tárca: Levelek. — In memóriám, m. p. — Kormányrendeletek: A magyar kormánynak 1569/1920. M. B. sz. rendelete a községek által haszonbérbe adott vadászati jogok haszonbérletének kivételes meghosszabbításáról. — Valamennyi törvényhatóságnak. — Útmutatás szarkák és szürkevarjak tavaszi mérgezéséhez. — Különfélék: A Budapestvidéki Vadásztársulatnak a m. kir. belügyminister úrhoz benyújtott felterjesztése. — Ebtenyésztés: Petrus de Crescentiis XIII. könyve a vadászebekről. Ötvös Balázs. — Hirdetések.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék