Válasz, 1934 (1. évfolyam, 1-5. szám)

S Z ]E ]K.]E5: JE S Z TI ]K: JF’Ü'IIEI» I.^űrOS, Íjrl[JI.YA.S I*A.Iij, ISÍÍDÉ:^!:!:]!! I,A.S2K]LÖ VÁLASZ FÜLEP LAJOS: Nemzeti öncélúság ILLYÉS GYULA: A Dunánál Esztergomlian SZENTKUTHY MIKLÓS: Prae c. regényéből részletek GULYAS PAL: Madách KERÉK MIHÁLY: Visszapillantás a magyar földbirtokpolitika múltjára CS. SZABÓ liASZLÓ: Közgazdaság és művészet halasz GABOR: Szabó Lőrinc NÉMETH LÁSZLÓ: Egy Hungarológiai Társaság terve SZÖNYI ISTVÁN: 1934 SZERB ANTAL: Az irodalmi elmélet áj nemzedéke BIRALAT

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék