Válasz, 1934 (1. évfolyam, 1-5. szám)

FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ; GULYÁS PÁL DEBRECEN, BURGUNDIA-U. 1. MINDEN CIKKÉRT ÍRÓJA FELEL; A KÉZIRATOK A FELELŐS SZERKESZTŐHÖZ KÜLDENDŐK ■ ■ ■ KIADÓHIVATAL: KECSKEMÉT — POSTAFIÓK: 146. ■ ■ ■ MEGJELENIK ÉVENKÉNT NYOLCSZOR, AZ 1934. ÉVBEN ÖTSZÖR ■ ■ ■ ELŐFIZETÉSI DIJ 1934. ÉVRE 4 PENGŐ FŐBIZOMANYOS: DANUBIA, KOSSUTH LAJOS-UTCA 18. Tartalom VÁL.XSZ Fülep Lajos: Nemzeti öncélúság ................................................................. 2 Illyés Gyula: A Dunánál Esztergomban .................................................. 24 Szentkuthy Miklós: Prae ............................................................................ 26 Gulyás Pál: Madách ................................................................................... 40­Kerék Mihály dr.: Viszapillantás a magyar földbirtokpolitika múltjára 48 Cs. Szabó László: Közgazdaság és művészet ........................................... 57 Halász Gábor: Szabó Lőrinc ........................................................................ 63 TÁJÉKOZÓDÁS Németh László: Egy Hungarológiai Társaság terve ............................... 69 Szönyi István: 1934........................................................................................ 71 Szerb Antal: Az irodalmi elmélet új nemzedéke ....................................... 72 BIRÁL.áT Juhász Géza: Babits Mihály: Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom .. 74 Kardos Pál: Kosztolányi Dezső: Bölcsőtől a koporsóig ........................ 75 Pór je Sándor: Mikola Sándor: A fizika gondolatvilága ........................ 76 Kardos László: Tormay Cecil: Az ősi küldött ........................................... 78 Pörje Sándor: Sértő Kálmán: Falusi pillanat ........................................... 79 Pályázat város-könyvekre ............................................................................ 80 ELSŐ KECSKEMÉTI HÍRLAPKIADÓ- ÉS NYOMDA-RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nyomdavezetá: .Sebők István

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék