Válasz, 1937 (4. évfolyam, 1-11. szám)

1937 / 1. szám

VALASZ FELELŐS SZERKESZTŐ: SÁRKÖZI GYÖRGY FELELŐS KIADÓ: NÉMETH IMRE MINDEN CIKKÉRT ÍRÓJA FELEL. — KÉZIRATOKAT NEM ADUNK VISSZA SZERKESZTŐSÉG : BUDAPEST, I., VÁROSMAJOR-U. S6|D KIADÓHIVATAL: KECSKEMÉT, POSTAFIÓK 146 MEGJELENIK HAVONTA ELŐFIZETÉSI díj ÉVI 10 PENGŐ A FRANKLIN TÁRSULAT FÖBIZOMÁNYA BUDAPEST, IV., EGYETEM-UTCA 4 ROMÁNIÁBAN EGYES SZÁM ÁRA 33 — LEI, ÉVI ELŐFIZETÉS 330 — LEI Tartalom Illyés Gyula: Ozorai példa (vers) ............-.................................. 1 Matolcsy Mátyás: Választójogi reform ......................................... > Erdélyi József: Ribizli kisasszony (költői elbeszélés).............. 10 Kovács Imre: Az emberi munka értékelése a mezőgazdaságban 2J Jankovich Ferenc: Fecskék, Fontainebleaui emlék, Villám f versek) ........................................................................................ 2S Körmendi Zoltán: Tengődök ......................................................... 30 Eösze Tamás, Govrik Elemér, ifj. Gyökössy Endre versei .... 30 Ffunyady .Sándor.-Vöröslámpás ház (elbeszélés) ......................... 41 KÖNYVEK Szerb Antal: Jékcly Zoltán: Éjszakák ......................................... 51 Szerb Antal: Radnóti Miklós: .Járkálj csak, halálraílélt .......... 52 Faludi István: Devecseri Gábor: A mulatságos tenger .............. 53 Kerék Mihály: Szabados Mihály; Földmunkás-ikérdés. munkás­telepítés, munkaalkalmak ......................................................... 51 GEREBLYE .Jóslat 1950-re ......................................................................................... 5ó Két idézet ............................................................................................. 56 KÉRJÜK ELŐFIZETŐINKET, HOGY A MELLÉKELT CSEKK­LAP FELHASZNÁLÁSÁVAL AZ 1936-RA ESEDÉKES ELŐFIZE­TÉSI DÍJAKAT BEKÜLDENI SZÍVESKEDJENEK. ELŐFIZETÉSI DÍJ EGÉSZ ÉVRE 10 P. FÉLÉVRE 5 P. NEGYEDÉVRE 2.50 P. AKI NÉGY ÜJ ELŐFIZETŐT SZEREZ, EGY ÉVIG, AKI KÉT ÜJ ELŐFIZETŐT SZEREZ, FÉL ÉVIG INGYEN KAPJA A LAPOT. Első Kecskeméti Hírlapkiadó- és Nyomda Rt. — Igazgató: Tóth László

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék