Válasz, 1948 (8. évfolyam, 1-12. szám)

1948 / 1. szám

VÁLASZ MEGJELENIK MINDEN HÓNAP ELSEJÉN SZERKESZTI: A VÁLASZ MUNKAKÖZÖSSÉGE FELELŐS SZERKESZTŐ: ILLYÉS GYULA FELELŐS KIADÓ: SÁRKÖZI GYÖRGYNÉ * Előfizetés: Egész évre 60.—, fél évre 30—, negyed évre 15.— forint. Egy szám ára 6.— forint Előfizetés illetménykötetekkel: Egész évre 100.—, fél évre 50.—, negyed évre 25.— forint Előfizetés közületeknek és jogi személyeknek évi 120.— forint. Postacsekkszámla: 669 * Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII, Madách-utca 9. II. emelet 1 Telefon: 422 — 524 Szerkesztőségi órák: Minden hétfőn és pénteken 2—4-ig Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék