Valóság, 1968 (11. évfolyam, 1-12. szám)

1968-01-01 / 1. szám

A Tudományos Ismeretterj esz tő Társulat folyóirata 1968. XI. évfolyam 1. szám. A szerkesztő bizottság tagjai: Szerkesztőség : Garam völgyi Károly Kadosa Pál Budapest VII., Kardos László Lenin körút 6. Kovalcsik József Telefon: 220—885, 423—513 Körösi József ( szerkesztő ) Kiadja : a Hírlapkiadó Vállalat, Lakatos Éva Lukács József Budapest VIII., Major Máté Blaha Lujza tér 3. Mód Aladár Felelős kiadó: Molnár Imre Csollány Ferenc igazgató Ortutay Gyula (a bizottság elnöke) Pais Dezső Az utolsó kézirat Píry József nyomdába érkezett: Sándor Pál 1967. december 5. Világhy Miklós Megjelent: Vörös Gyula 1968. január 15. IVirt h Adóm (jőszerkesztő ) Terjeszti: a Posta Központi Hírlapiroda. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbe­sítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlapirodánál (Budapest V., József Nádor tér 1. sz.) közvetlenül, vagy csekkbefizetési lapon (csekkszámlaszám: egyéni 61 271 közületi 61 066) valamint átutalással a KHI MNB 8. sz. egyszámlájára. Előfizetési díj fél évre 48,— Ft, egy évre 96,— Ft. Egyes szám ára 8,— Ft. Külföldiek a Kultúra és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Bp. 62. pf.) vagy külföldi képviselőinél és bizomá­nyomásainál fizethetik elő. 67.04727/2 — Zrínyi Nyomda, Budapest Index: 25 865 F. v. Bolgár Imre igazgató

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék