Valóság, 1971 (14. évfolyam, 1-12. szám)

1971-01-01 / 1. szám

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat folyóirata 1971. XIV. évfolyam, 1. szám Szerkesztőség : Budapest VII., Lenin körút 5. Levélcím: Budapest, 8. Pf. 51. Telefon: 220-885, 423-513 Kiadja: Hírlapkiadó Vállalat, Budapest Vili., Blaha Lujza tér 3. Felelős kiadó: Csollány Ferénc igazgató Az utolsó kézirat nyomdába érkezett: 1970. december 5. Megjelent: 1971. január 15. A szerkesztő bizottság elnöke: Ortutay Gyula Szerkesztő: Körösi József A szerkesztő bizottság tagjai: Bence Gyula Gyurkó László Huszár István Köpeczi Béla Mód Aladár Sándor Pál Világhy Miklós Vonsik Gyula Wirth Ádám A szerkesztőség tagjai: Huszár Tibor Lázár István Simái Mihály Sükösd Mihály Vitányi Iván Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalban, a posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlapirodánál (KHI Bp. V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalvá­nyon, valamint átutalással a KHI 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámára. Előfizetési díj fél évre 48,- Ft, egy évre 96,- Ft. Egyes szám ára 8,- Ft. Külföldiek a Kultúra Könyv és Hírlap Külkeres­kedelmi Vállalatnál (Bp. 62. pf. 149) vagy külföldi képviselőinél és bizományosainál fizethetik elő. Index: 25 865 71.4162/2 - Zrínyi Nyomda, Budapest. F. v.: Bolgár Imre igazgató

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék