Valóság, 1985 (28. évfolyam, 1-12. szám)

1985-01-01 / 1. szám

valóság A Tudományos Ismeretterjësztô Társulat havi folyóirata Főszerkesztő Körösi József 1985. január XXVIII. évfolyam, 1. szám Szerkesztőség Budapest VII., Lenin körút 5. Postacím: 1428 Budapest, Pf. 51. Telefon: 215-290, 423-513 Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó Till Imre vezérigazgató 1959 Budapest, Blaha Lujza tér 3. 85.2547/2-1 Zrínyi Nyomda Budapest Felelős vezető Vágó Sándorné vezérigazgató Index: 25 865 ISSN 0324-7228 A szerkesztő bizottság tagjai Berend T. Iván Gyurkó László Huszár István (a bizottság elnöke) Huszár Tibor Körösi József Kurucz Imre Nyers Rezső Sárközy Tamás Simái Mihály Simon Gyula Vitányi Iván Wirth Ádám A szerkesztőség tagjai Bart István Lázár István Nácsa Klára Sükösd Mihály Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál és a Posta Központi Hírlap Irodánál (postacím: Budapest V., József nádor tér 1. - 1900) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215 96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj fél évre 114,- Ft, egy évre 228,- Ft. Egyes szám ára 19,- Ft. Külföldiek a Kultúra Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (1376 Bp„ Pf. 149) vagy képviselőinél és bizományosainál fizethetik elő.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék