Valóság, 1990 (33. évfolyam, 1-12. szám)

1990-01-01 / 1. szám

valóság A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata Főszerkesztő Körösi József 1990. január XXXIII. évfolyam 1. szám Szerkesztőség Budapest VII., Lenin körút 5. Postacím: 1428 Budapest, Pf. 51. Telefon: 121-5290, 142-3513 Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó Vágner Ferenc vezérigazgató 1085 Budapest Blaha Lujza tér 3. Szedte a Press—Art Kft. Felelős vezető: Székely Iván ügyvezető 90. 920424 Petőfi Nyomda Kecskemét Felelős vezető: Birkás Béla vezérigazgató A szerkesztőbizottság tagjai Bart István Berend T. Iván Gyurkó László Huszár Tibor Körösi József Nyers Rezső Rottler Ferenc Sárközy Tamás Simái Mihály Tőkei Ferenc Vitányi Iván A szerkesztőség tagjai Index: 25 865 ISSN 0324-7228 Lázár István (főszerkesztő­helyettes) Nácsa Klára Sükösd Mihály Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlap-előfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR), Budapest XIII., Lehel u. 10/A — 1900 —, közvetlenül vagy postautalványon, vala­mint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék