Valóság, 2004 (47. évfolyam, 1-12. szám)

2004-01-01 / 1. szám

valóság A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. havi folyóirata Támogatóink: Nemzeti Kulturális Alap Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 2004. január XLVII. évfolyam 1. szám Szerkesztőség Budapest Vili., Somogyi Béla u. 6. Postacím: 1428 Budapest, Pf. 51 Telefon: 318-8791,266-9290 Fax: 318-8791 E-mail: valosag@mail.datanet.hu Internet: www.valosagonline.hu Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. Felelős kiadó dr. Kodela László elnök-vezérigazgató 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. Szerkesztőbizottság Benkő Samu Bogár László D. Molnár István Harmati István Kapronczay Károly Pomogáts Béla Simon Tamás Tardy János Teliér Gyula Vigh Károly elnök Zoltán Zoltán Nyomdai munkálatok Közlönynyomda, Lajosmizse 04 0002 Felelős vezető Burján Norbert igazgató Index: 25 865 Főszerkesztő Tőkéczki László Szerkesztők Kapronczay Károly Kővári Fruzsina Pécsi Tibor Weltler Ildikó ISSN 0324-7228 Előfizethető a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft.-nél: 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357. Telefon: 317-9999, tel./fax: 318-6668. Előfizetésben terjeszti a Fáma Rt.: 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., telefon: 318-8557. Árusításban megvásárolható a Közlönyboltban (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.), a Hírker Rt., az NHRT és a regionális lapterjesztők árusítóhelyein.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék