Városi Szemle – 9 . évfolyam – 1916.

.. y \ VÁROSI SZEMLE KÖZLEMÉNYEK A VÁROSI KÖZIGAZGATÁS ÉS STATISZTIKA KÖRÉBŐL SZERKESZTIK: D R HARRER FERENC D« THIRRING GUSZTÁV SEGÉDSZERKESZTŐK: D« RÁCZ GYULA D* SIDÓ ZOLTÁN KIADJA BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS STATISZTIKAI HIVATALA "l^N'.lD Mi 'WSWI.BWH . IIJM iw^r : inr—>- 11 ll l" l" r" 1' 11 l" 1 1 c 1 i. kip. közigazgatási birűság könyvtára IX. ÉVFOLYAM • 1916. •

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék