Városi Szemle – 10. évfolyam – 1917.

VÁROSI SZEMLE KÖZLEMÉNYEK AVÁROSI KÖZIGAZGATÁS ÉS STATISZTIKA KÖRÉBŐL SZERKESZTIK: D* HARRER FERENC D R THIRRING GUSZTÁV SEGÉDSZERKESZTŐK: D« RÁCZ GYULA D« SIDÓ ZOLTÁN KIADJA BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS STATISZTIKAI HIVATALA ü i. kir. közigazgatási üirusáy könyvtára X. ÉVFOLYAM • 19)7. a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék