Városi Szemle – 25. évfolyam – 1939.

TARTALOM. I. Tanulmányok. 0ld.> Líszievicz Nándor: A közüzemek számvitele 1 Lesenyei József: Városegészségügy mérnöki szempontból 41 Dr. Szentirmay László: Községi önkormányzat a nemzeti szocialista államban ... 72 Ruisz Rezső: Közüzemek Európa nagyvárosaiban 101 Peisner Károly: A városi közúti közlekedés legújabb fejlődése Angliában 125 Dr. Inántsy-Pap Elemér: A Rothschild-kölcsön a vármegyék gazdálkodásában 161 Orczy Gyula: Berlin újjáépítése 191 Peisner Károly: Az angol városi (önkormányzati) tisztviselők szolgálati és fizetési viszonyai 203 Lesenyei József: Városegészségügy mérnöki szempontból (Folytatás) 212 Dr. Lázár Imre gróf: Hogyan szanálták New-Yorkot? 243 Csorna Antal: A városi kiskertek nemzeti hivatása 253 Dr. Maksay Ferenc: Az önálló iparostanonciskolák egészségvédelmi szolgálatának négyévi mérlege 262 Dr. Szigeti Gyula: A részvénytársaságok a Nagy-Budapest területén fekvő buda­pestkörnyéki városokban és községekben 321 Dr. Kacsoh Bálint: Az árellenőrzés jogszabályai 342 Dr. Gárdonyi Albert: A polgármesteri tisztség eredete és fejlődése hazánkban 359 Dr. Ereky István: Az önkormányzat modern rendszerének kialakulása Magyar­országon 371 Liszievicz Nándor: A közüzemek számvitele. (Folytatás) 395 Dr. Horváth Kálmán: Deutscher Gemeindetag, a német városok szövetsége 424 Dr. Ereky István: Az önkormányzat modern rendszerének kialakulása Magyar­országon (Folytatás.) 481 Pásztor Mihály: A hatvanesztendős 1879. évi XXVIII. törvénycikk 504 Dr. Horváth Kálmán: Deutscher Gemeindetag, a német városok szövetsége (Folytatás.) 537 Nóvák Ferenc: Schleswig-Holstein városainak rendtartása 557 Dr. Csizmadia Andor: A magyar városok oktatásügyi közigazgatása 587 Pásztor Mihály: A hatvanesztendős 1879. évi XXVIII. törvénycikk (Folytatás.).. 641 Dr. Molnár Gyula: Bulgár közigazgatás és városfejlődés 691 Dr. Nagy Miklós: Az első magyar gazdacímtár 720 Dr. Tátray István: A városrendezés és a városmérés végrehajtása 735 Dr. Thirring Gusztáv: A soproni polgárság vagyoni és birtokviszonyai II. József korában 801

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék