Városi Szemle – 28. évfolyam – 1942.

IV - Oldal Dr. Bagothay Sándor: A fővárosi iskolánkívüli népművelés társadalompolitikai jelentősége 713 Puskás Lajos: Tizedesség és a kolozsvári tizedesek 801 Dr. Bagothay Sándor: A fővárosi iskolánkívüli népművelés társadalompolitikai jelentősége. (Folytatás.) 859 Dr. Wohl György: A városok korszerű köztisztasága ' 919 II. Közlemények. Háborús követelmények a városigazgatással szemben 136 Korszerű autobuszok és trolleybuszok 139 A zürichi népkonyha 141 Bázel kikötője 143 Közúti vasutak személyforgalma az európai nagyvárosokban 301 A vízvezetékek őstörténete 306 Lakásbérek a német nagyvárosokban 309 Német nagyvárosok helyiforgalmának fejlődése 457 Üj közigazgatási rendszer Kínában 458 Nagy-Prága közlekedési problémái 459 Városi fuvartelepek 463 A német városi közúti vasutak 1940. évi rekordszerű forgalmi eredményei 464 A német gáz- és vízművek vezetőinek értekezlete Lipcsében 616 Közlekedési viszonyok Párizsban 617 A német és svájci városok népmozgalma a háború első két évében 621 Az olasz városi villamos vasutak és autóbuszüzemek forgalmának fejlődése 622 A rádió elterjedése a német városokban 623 Helyi közlekedési problémák Nagy-Hamburgban 623 Népek és fajok befolyása a nagyobb városok fejlődésére és lakásviszonyaira 781 A svájci országos könyvtár 950 Javuló gazdasági helyzet a közúti vasutaknál 953 Lakáshiány az osztrák városokban 954 III. Hazai és külföldi szemle. A német városok területi viszonyai 145 Üj ipari városrész Rómában 146 Jegyautomaták a közúti vasutak szolgálatában 147 A nagyvárosok biológiája 147 Új kocsik a zürichi közúti vasút vonalain 149 Német javaslatok a lakásépítési formák egységesítésére 150 A milánói közúti vasutak új kocsija .. 151 Bécs népesedési mozgalma az 1938—1939. években 151 A városi hatóságok újjászervezése Franciaországban 152 Ipari üzemek Münchenben 155 Birodalmi segítség régi lakások átépítésére 155 Kattowitz története 156 Változások a svájci építőtakarék-mozgalomban 311

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék