Városi Szemle – 32. évfolyam – 1946.

III Oldal A városok időszerű pénzügyi problémái (Róna Béla) 281 A kiskertakció Budapest élelmezésében (Karczag Ilona) 286 Budapest ineteorologiai fűtésszükséglete a háborús teleken (Dr Aujeszky László) . 292 Néhány szempont a budapesti lakásviszonyok kérdéséhez (ol) 293 A 800 éves Moszkva (Perényi Imre) 376 Az Egyesült Államok lakáspolitikája (B. Gordon Celta) 379 Nagy-Budapest fejlődése földrajzi szemmel (Vagács András) 485 A Városliget, mint Magyarország népkertje (Rexa Dezső) 490 A városok újjáépítése Angliában (R. R.) 494 Az angol közegészségügy újjászervezésének terve (Dr Romhányi Antal) 500 A Városok Szövetsége a korszerű városigazgatás szolgálatában (Ruisz Rezső) .... 587 Budapestkörnyék mezőgazdasági fontossága (R. R.) 598 Gárdonyi Albert 604 hiö n ÍJ v e k A városigazgatási politika alapelvei (Dr Szokolay Leó) 71 Magyarország helyismereti könyvészete 1527—1940 77 A svéd községi önkormányzat (Dr Homolyai Rezső) 151 Budapest közállapotai az 1945/46 tél küszöbén 155 Románia közegészségügyi szervezete (Dr Romhányi Antal) 299 A szocialista szovjetköztársaságok uniója, mint összetett állam (Dr Hoenseh Lóránt) 301 A demokratikus közigazgatás kézikönyve ; : 302 A szovjetember egészsége (Dr Stoll Kálmán) 384 Háborús népvándorlás Európában (Dr Szántó Emil) 502 Hozni és kii Ifiildi szemle Csökken a főváros kisdedóvóiba járók száma 78 Bécs város háztulajdona 7 78 Nagy-Szófia vízellátása 78 Tervpályázat új ház- és lakástípusokra 78 Súlyos lakásproblémák a dán városokban 79 A fontosabb városépítési törvények Franciaországban ; 79 Budapest népességűnek alakulása az 1945. év folyamán 156 Élveszületések Budapesten az ,1945. évben 156 Zöld övezet Sztálingrád körül 157 Nagybritannia lakáspolitikája 157 Családi házak gyártása az Egyesült Államokban 158 Az éleimezési korláto?ások hatása a francia lakosság egészségügyi állapotára 159 Riga új villamosvonala ..: 160 Nagy-Gent és Nagy-Charleroi 160 Újjáalakul a Magyar Városok Országos Szövetsége 303 Az építkezések alakulása Budapesten 305 Az 1945. évi halálozások Budapesten 306 Budapest újjáépülő közmüveinek teljesítményei az 1945. év folyamán 307 A városépítés legújabb irodalma Nagybritanniában 308 Trolleybuszvonal Dnyepropetrovszkban 309 Gázvezeték Szaratov és Moszkva között 309 Oslo népmozgalmi eredményei az 1941. évben 310 A Magyar Városok Országos Szövetségének közgyűlése 386 Az újjáépítés eredményei a Budapesti Helyi Érdekű Vasutaknál 387

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék