Állami főreáliskola, Versec, 1888

ÉRTESÍTŐJE r ff AZ 1888-89 TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE BUDAY JÓZSEF, IGAZGATÓ -TANÁR. VERSECZ 1889. Nyomatott özv. J. E. Kirchuerné könyvnyomdájában. ШШ KÖZSÉG! i ÉH

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék