Állami főreáliskola, Versec, 1889

AZ 1889.-90. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE BUD AY JÓZSEF, IGAZGATÓ-TANÁR. Versecz 1890. Nyomatott özv. J. E. Kirclmerné könyvnyomdájában, A ram siram гшшт ÉRTESÍTŐJE

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék