Állami főreáliskola, Versec, 1890

Versecz ISSI. Nyomatott özv. J. K. Kirdmerné könyvnyomdájában. A verseczi községi fó'reáliskola ÉRTÉS í TOJJ az 1890.-91. tanévről. Szerkesztette BUDAI JÓZSEF, igazgató-tanár.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék