Állami főreáliskola, Versec, 1892

1 WM KÖZSÉGI FŐREÁLISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 1892.-93. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE BUDAY JÓZSEF, IGAZGATÓ -TANÁR. ■Л Versecz 1893. Nyomatott özv. Kirchnerné könyvnyomdájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék