Állami főreáliskola, Versec, 1894

Ш—i*8 A VERSECZI M. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA r rr Értesítője AZ 1894-95. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE BUD AY JÓZSEF, KIR IGAZGATÓ. YERSECZ 1895. Nyomatott W e 11 e 1 ésYeronits-nál

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék