Állami főreáliskola, Versec, 1895

A. VER8ECZI M. KIR. \LLAMT FÖEEÁLISKOLA J±Z 1895-96. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE BTJT3A.Y JÓZSEF, KIR. IGAZGATÓ. Versecz 1896. Nyomaton özv. Kirchner J. E.-féle műintézetében. vi/ \ vxv •/ \ •/ V/.'v/ .v/. v v. xr-y v -/ r'b- -"'IS eflS r-T~- ^IS c'lhs «ŰS c^S /|'|S c^p í7v> s^p tfjp É^p e^p <^p »Qys {^p

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék