Állami főreáliskola, Versec, 1896

ÓSSZEALLITOTTA BUDAY JÓZSEF, KIR. IGAZGATÓ. JK Versecz 1896. Nyomatott özv. Kirchr.er J. E.-féle műintézetében. Џ A VERSECZ I M. KIF(. ÁLLAMI FfiüEÁLISAOLA TÖRTÉNETE.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék