Állami főreáliskola, Versec, 1901

A verseozi áll, föreálisknla tankönyvjegyzéke az 1902|3-ik tanévre. X. osztály, »Magyar nyelvtan«, Deme Károlytól. Lampel. 4121/1899. 1899/1900, »Magyar olvasókönyv«, Balog Pétertől. Singer és Wolfner. 2951/1899. 1899/1900 »Módszeres német nyelvtan«, Hirn-Paulaytól. Singer és Wolfner. 3573/1900. 1901/1902. »Magyarország földrajza«, Simonyi Jenőtől. Singer és Wolfner. 34 51/1899. 1899/1900. »Számtan«, Gerevich-Orbóktól. Lauffer. 3183—6/1894. 1896/1897. »Rajzoló geometria«, Gerevich Emiltől. Lauffer Vilmos. 3373b/1895. 1896/1897. »Állat- és növénytan«, Ormándy Miklóstól. Franklin. 3499/1899. 1900/1901. II. osztály. »Magyar nyelvtan«, Deine Károlytól. Lampel. 4121/1899. 1900/1901. »Magyar olvasókönyv«. Balog Pétertől. Singer és Wolfner. 2951/1899. 1900/1901. »Egyetemes földrajz«, Simonyi Jenőtől. Singer és Wolfner. 2450/1900. 1900/1901. »Számtan«, Gerevich-Orbóktól. Lauffer. 31832/1894. 1897/1898. »Rajzoló geometria«. Gerevich Emiltől. Lauffer V. 33736/1895. 1897/1898. »Állat- és növénytan«, Ormándy Miklóstól. Franklin. 3499/1899. III. osztály. »Rendszeres magyar nyelvtan«, Deme Károlytól. Lampel. 5136/1899. 1901/1902 »Magyar olvasókönyv«, Balog Pétertől. Singer és Wolfner. 2951/1899. 1901/1902. »Módszeres német nyelvtan«, Virányi Ignácztól. Lampel. 3657/1887. »Német olvasókönyv«. Felsmann Józseftől. Lampel. 15028/1892. 1888 1889. »Franczia nyelvtan«. Valló Vilmostól. Lauffer. 23235/1893. 1899/1900. II. kiadás »Egyetemes földrajz«. Simonyi Jenőlől. Singer és Wolfner. 3571/1900. 1901/1902. »A.'magyarok története«, Király Páltól. Athenaeum. 2551 1900. 1899/1900. »Számtan«, Gerevich-Orbóktól. Lauffer V. 31832/1894. 1898/1899. »Rajzoló geometria«, »Constructiv planimetria«, Gerevich Emiltől. Lauffer. 33736/1895. 2747/1897. 1898/1899. »Kísérleti fizika«, Kemény Ferenczlől. Lampel. 3332/1900. 1900 1901. T ■ -t IV. osztály. »Stilisztika«, Négyesi Lászlótól. Lampel. 5234/1897. »Toldi«, Lehr Alberttól. Franklin. 1888/1889. »Német nyelvtan« és »Olvasókönyv«, Felsmann Józseftől. Lampel. 15980/1888, 49936/1891. 1888/1889. >Á franczia nyelv módszeres tankönyve«. Valló Vilmostól. Lauffer. 3082/1896. 1900/1901. »A magyarok története« II. r., Király Páltól. Athenaeum. 979/1901. 1901/1902. »Algebra«, Wagner A.-tól. Lauffer V. 15472/1889. 1888/1889. »Constructiv planimetria«, Gerevich Emiltől. Lauffer V. 2747/1897. 1899/1900. »A fizikai földrajz alapelvei«, Kemény Ferencztől. Lampel. 3332/1900. 1901/1902.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék