Állami főreáliskola, Versec, 1916

Nagyváradi tankerület. i A verseczi m. kir. állami főreáliskola értesitoj e az 1M6—17. tanévről. Közli: Pongrác/ Alajos. 4^­VEKSECZ. (5/v. Kirchner J. E.-féle inűintézet. w

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék