Katolikus gimnázium, Veszprém, 1871

JEGYZET. A BÍRÁLATBAN a tanulmányi előmenetelre, II. a szorgalomra, III. a magaviseletre nézve, í. annyi mint kitűnő 1. annyi mint ernyedetlen í. annyi mint példás. 2. „ . „ jeles 2. 11 11 kitartó 2. ii ii dicséretes. 3. ll 11 jO 3. 11 11 kellő 3. ii n jó­4. „ „ elégséges 4. ii ii hanyatló 4. 11 11 törvényszerű. 5. „ „ elégtelen 5. ii 11 csekély 5. 11 11 kevésbbé törvénysz. 6. 0. „ „ semmi „ „ elmaradozott 6. ii 11 semmi i 6. 11 ll nem törvényszerű. Egyéb rövidítések magyarázata g. k. v. ~ görög keleti vallásit; ág. v. _ ágostai vallásit; h. v. — helvét vallása; héb. zz héber; Ö. á. zz ösztön­díjas; isin. zz ismétlő; kit. zz. kitűnő; jel.__jeles; I. r. első rendű; II. r. zz másodrendű; III. r. ~ harmad­rendű; — zz vi\sgálatlan maradt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék