Katolikus gimnázium, Veszprém, 1871

[. A TAN ARI KAR. A) Rendes tanárok a kegyes-tanítórendiek közül. Folyó sz. 1 A tanár neve. Tantárgyak, melyeket előadott. Tanodái osztályok, melyekben elő­adásokat tartott. Hetenkinti előadásainak óraszáma. r Észrevételek. 1. Dr. Magyarász Incze, az orsz. közóptanodai tan áregylet rendes s a bécsi földtani intézet levelező tagja Latin nyelv VI. 5 Igazgató. 2. Béndek József, az orsz. középtan. tanáregylet rendes tagja Mennyiségtan Vegytan II. IV. V. VI. VI. 17 IV. osztály főnöke. 3. Földessy Emil. Magyar nyelv Latin nyelv I. III. I. II. 17 I. osztály főnöke. 4. 5. Ivánfi Ede, a k. m. természettudományi — s a magy. tör­té. ielmi társulat rende s tagja Latin nyelv Német nyelv Történelem Földrajz IV. VI. III. IV. I. II. 16 Kovácsics János, a kir. magy. termósz. tudom, társulat rendes tagja. Mennyiségtan Természetrajz Természettan Vegytan III. ■ I. II. V. VI. III. IV. 19 . .. III. osztályfőnöke. a tormészettani szertár gondnoka; term raj zi gyűjtemény őre; gym­nasium! jegyző. 6‘ Kucskovics László, az orsz. középtan. tanáregylet s a magy. történ, társulat rendes tagja. Latin nyelv Görög nyelv Földrajz III. V. VI. III. 17 VL osztály főnöke, az ifiusági könyvtár öro. Oki. fogyni tanár. 7. Martin Nándor. Magyar nyelv Latin nyelv Német nyelv V. V. III. IV. V. 15 8. Oláh József, az orsz. középtan. tanáregylet rendes tagja Hittan Történelem I. - VI. V.IV. 16 V. osztály főnöke Hitszónok. 9. Resszer József. Magyar nyelv Német nyelv Mennyiségtan Termtt.Földrajz II. IV. VI. I. II. I. VI. 18 II. osztály főnöke. B) Meiléktanárok 10. A tanév 1. felében: Ambrus Lajos, világi A tanév 11. felében: Boronkay Gábor, Szabó Lajos. Testgyakorlat I. - VI. 12 ÁtkelyeztetettPécsre Vl.éslV.oszt. tan. íi. Bucher Vilmos világi, a k. m. természettudom, társulat r. tagja. Mértani szabadkézi rajz és szépírás 1. - IV. I. II. 18 Oki. rajztanár. C) Rendkívüli tanárok: 1. Földessy Emil, k. r. tag, az olasz nyelv,­2. Kucskovics László, k. r. tag, a franczia,­3. Oláh József, k. r. tag, a műének,­4. Rák János, fó'elemi tanító, a k. m. természettudom. társ. r. tagja, a rajz tanitója.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék