Katolikus gimnázium, Veszprém, 1872

rövidítések magyarázata. Az érdemsorozatban az erkölcsi viseletnek a szorgalomnak a tantárgyakban tett előmenetelnek jellemzésére használt p. annyi mint példás d. » » dicséretes t. „ * törvényszerű k.t. , „ kevésbbé törvényszerű n. t. » * nem törvényszerű e. annyi mint éruyedetlen k. „ „ kitartó ki. , * kellő h. , „ hanyatló cs. , . csekélv is.» » semmi 1. annyi mint kitűnő 2. , » jeles 3. , , jó 4. , , elégséges 5. , , elégtelen 6. , , semmi g. /«• rr görög keleti; á. v. _ ágostai hitvallású; li. v. ~ helvét hitvallású; m. v. zz mó^es vallásit; ö. d. ~ ösztöndíjas; ism. zz ismétlő; D. zz ,,Dávid árvái“ cimii intézet növendéke; kit. zz kitűnő; jel. zz jeles; l. r. — elsőrendű; II. r. — másodrendű; III. r. harmadrendű;/, zz. felmentve. WW"A római kath. ifjak vallása nem jeieztetik.~W

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék