Katolikus gimnázium, Veszprém, 1878

~\ A KEGYES-TANÍTÓRENDIEK VESZPRÉMI NAGY-GYMNASIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE 1878—9-iki TANÉVRŐL. KÖZLI: LÉVAY IMRE, igazgató. VESZPRÉM, NYOMATOTT KRALSZ ARMIN NYOMDÁJÁBAN. 1879. V __________________________J

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék