Katolikus gimnázium, Veszprém, 1883

a KEGYES-TANÍTÓ RENDI EK VESZPRÉMI KATII. NAGYGYMNASIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ l883/4 iki TANÉVRŐL. KÖZLI : LÉYAY IMRE, gymn. igazgató. VESZPRÉM, 1884. NYOMATOTT A„SZENT-ISTVÁN“ KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék