Katolikus gimnázium, Veszprém, 1895

KEGYES-TANITÓRENDIEK VEZETÉSE AEATT ALLO VESZPRÉMI ROM. KATII F0GYMNAS1UM ÉRTESÍTŐJE AZ 1895-96. TANÉVRŐL---------K>*--------­KÖZLI TAKÁCS JÓZSEF, FÓGYMN. IGAZGATÓ. VESZPRÉM, 1896. NYOMATOTT AZ EGYHÁZMEGYEI KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék