Katolikus gimnázium, Veszprém, 1896

KEGYES-TANlTÓRűí'I . .EK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ VESZPRÉMI ROM. KATH. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE A.Z 1896—97. TAJSHÉVRÖL.--------------— KÖZLI TAKÁCS JÓZSEF, FŐGIMN. IGAZGATÓ. VESZPRÉM, 1897. NYOMATOTT AZ EGYHÁZMEGYEI KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék