Katolikus gimnázium, Veszprém, 1897

A KEGYES-TANITORENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ VESZPRÉMI ROM. KATII. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1897—98. TANÉVRŐL. KÖZLI TAKÁCS JÓZSEF, fő gimn. igazgató. VESZPRÉM, 1898. NYOMATOTT AZ EGYHÁZMEGYEI KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék