Katolikus gimnázium, Veszprém, 1898

A KEGYES-TANÍTÓRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ VESZPRÉMI ROM. KATII FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1898—99. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI TAKÁCS JÓZSEF, főgimn. igazgató. , ^Ár­tartalom. 1. Erzsébet királyné emlékezete. Emlékbeszéd Dr. Hám Sándortól. 2. A veszprémi róm. katli. főgimnázium tanári könyvtárának jegyzéke. (I—ГУ.) Összeállította Dr. Hám Sándor. 3. Iskolai közlemények. Közzéteszi Takács .József főgimnáziumi igazgató. VESZPRÉM, 1899. NYOMATOTT AZ EGYHÁZMEGYEI KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék