Katolikus gimnázium, Veszprém, 1903

л А KEGYES-TANITÜRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ VESZPRÉMI ROM. KATH. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1903-1904. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: TAKÁCS JÓZSEF, FÓGIMN. IGAZGATÓ. VESZPRÉM, 1904. NYOMATOTT PÓSA ENDRE KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék