Katolikus gimnázium, Veszprém, 1904

KEGYES TANÍTÓ REND I EK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ VESZPRÉMI R. K. FŐGIMNÁZIUM ÉRTES1T ŐJE AZ í904—1905. TANÉVRŐL*. KÖZZÉTESZI: TAKÁCS JÓZSEF FŐGIMN. IGAZGATÓ. VESZPRÉM, 1905. NYOMATOTT PÓSA ENDRE KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék