Katolikus gimnázium, Veszprém, 1907

KEGYES-TANÍTÓ REN Dl EK . VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ VESZPRÉMI R. KATH. FŐGIMNÁZIUM 4 ÉRTESÍTŐJE AZ 1907—1908. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI TAKÁCS JÓZSEF, FÖGIMN. IGAZGATÓ. VESZPRÉM, 1908. NYOMATOTT AZ EGYHÁZMEGYEI KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék