Katolikus gimnázium, Veszprém, 1909

A KEG YES-TAN ITÓRENDI EK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ VESZPRÉMI R. KATH. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1909—1910. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI TAKÁCS JÓZSEF FŐGIMN. IGAZGATÓ. VESZPRÉM, 1910. NYOMATOTT AZ EGYHÁZMEGYEI KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék