Katolikus gimnázium, Veszprém, 1911

A KEGYES-TANÍTÓRENDIEK 9 VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ VESZPRÉMI ROM. KATH. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1911—1912. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI TAKÁCS JÓZSEF FŐGIMN. IGAZGATÓ. VESZPRÉM, 1912. NYOMATOTT AZ EGYHÁZMEGYEI KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék