Katolikus gimnázium, Veszprém, 1913

A KEGYES-TANÍTÓRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ VESZPRÉMI ROM. KATH. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE // ■ AZ 1913—1914. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: LACZKÓ DEZSŐ FŐGIMN. IGAZGATÓ. VESZPRÉM, 1914. NYOMATOTT AZ EGYHÁZMEGYEI KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék