Katolikus gimnázium, Veszprém, 1914

A KEGYES-TANÍTÓRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ VESZPRÉMI ROM. KATH. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1914—1915. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: LACZKÓ DEZSŐ FŐGIMN. IGAZGATÓ. VESZPRÉM, 1915. NYOMATOTT AZ EGYHÁZMEGYEI KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék