Katolikus gimnázium, Veszprém, 1916

SZÉKESFEHÉRVÁRI TANKERÜLET. 1916-17. TANÉV. A KEGYES-TANÍTÓRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ VESZPRÉMI ROM. KATH. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE. KÖZZÉTESZI: LACZKÓ DEZSŐ FŐGIMN. IGAZGATÓ. VESZPRÉM, 1917. NYOMATOTT AZ EGYHÁZMEGYEI KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék