Katolikus gimnázium, Veszprém, 1917

SZÉKESFEHÉRVÁRI TANKERÜLET. 1917—18. TANÉV. A KEGYES-TANÍTÓRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ VESZPRÉMI ROM. KATH. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE. KÖZZÉTESZI: LACZKÓ DEZSŐ FŐG1MN. IGAZGATÓ. VESZPRÉM, 1918. NYOMATOTT AZ EGYHÁZMEGYEI KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék