Világ-krónika, 1907 (31. évfolyam, 1-52. szám)

A „Világkrónika“ 1907. évi folyamánál tartalma. I.‘ Törtéin! i képek, időszerű illusztráeziók. La]) Muzaffer Ed-Din persa sah Budapesten (2 kép) ... ... ... ... ... ... 20—21 Hóban elakadt vasúti vonat Angliában . 8 Muzaffer Ed-Din persa sah kíséretével európai kőrútján ... ... ... ... ... 24 A városligeti jégpályáról (6 kép)... ...36, 40 Jégvágás a Maroson Marosvásárhelynél (2 kép) ... ... — ... .................— 29 Farsangi látogatás Velenczében ... ... 50 Megérkezés a bálba. — Farsangi estély. — Alarczos bál a Vigadóban. — Hazafelé az álarezos bálról ... ... ... ...52—56 Jéghordás egy nagy folyóból. Jéghor­dás a kiöntésből... ... ... ... ...60—61 Krisztus levétele a keresztről.—Krisztus meg- ostoroztatása. — Krisztus a töviskoszorú­val.— Krisztus a keresztfával.— Krisztus a Gecsemáne kertben. — Golgotha. 100—104 Tehénhimlő oltás. — Himlőoltás Páris utczáin.. ... ... ... ... ... 108—109 Vándorló dalnok a középkorban _ .132—133 Vácz képe 1688-ból ... ... ... ... ... 160 Urnapi körmenet Becsben ... ... ... 184 I. Ferencz József megkoronáztatása 1867 junius 8-án. A koronázási diszmenet. — A kardvágás... ... ... ... ... 188—192 Garibaldi serege Palermo ostrománál. — Garibaldi Nápolyban. — Garibaldi Cap­reraszigetén ... ... ...212—216 Garibaldi életéből (2 kép)... ... .220—221 Garibaldi az aspromontei csata után (1862) 224 Marat halála. ... ... ... ... 225 Jakobinus _ ... ... ... ... —_ 226 Andre sarkvidéki utazása (3 kép) ...228—229 Japán csapatok partraszállása Csemulpóban 236 József főherczeg egy alcsuthi czigánypár lakodalmi tánczát szemléli ... ... ... 248 Ferdinánd fejedelem először lép bolgár földre Viddinnél ... ... ... 260 Tüntetés Zágrábban Jellasics szobra előtt 272 Az amerikai Franklin expediczióból. (Négy kép) ...................................................331—333 Az iscíiiai és kisussiai földrengés (6 kép) 348—352 A Mahmal visszatérése Mekkából... 356—357 Őszi délután a Városligetben ... ... 360 Képek egy antverpeni vasúti pályaház föl­emeléséről (2 kép)... ... _ _268 Szent Erzsébet egy koldus tejét mossa. 369 Szent Erzsébet megkoronáztatása ... ... 376 Udvari rókavadászat Budapest környé­kén ... ... ... ... ... ... ...380—381 Erzsébet királyné vadászaton ... ... ... 384 A müncheni vörös-torony ostroma 1705. karácsony hajnalán.. ... ... __ ... 416 Csetevájo zulu király haj óraszállása. — Megérkezése Captownban. Angol katona Osetevájó törvényszéke előtt.__ ...404— 408 II. Arezképek. Muzaffer Ed-Din, az elhunyt persa sah 19 Andrée ... ... __ __ ... — ... 229 Corday Sarolta ... ... ... ... ... 232 a) Képek és rajzok jegyzéke. Lap Marat... _ __ _ ... ... __ __232 Ito gróf ... —_ ..... .......................... 240 • Ferdinánd fejedelem főtisztjei körében 1899-ben... ... ... ... ... ... ... 261 Sztambulov ... ... ... ... ... ... 262 Koburg Klementina herczegnő ... ... 264 Ferdinánd bolgár fejedelem ... ... ... 264 Jenner Eduárd ... ... ... 313 Dinizuli zulu király... .................. ... 406 III. Tájképek, épíiletrajzok. Tél az erdőben ... __ __ ... __ 16 A óboréi «százhársfa» kezdete ... ... 28 A zborói templom és kastély... ... ... 29 A zborói vár romjai ... _. _ ... 32 Téli képek az újpesti kikötőből (4 kép). 44—45 Jégpalota Szt. Pániban, Éjszak-Amerikában. 64 Éjféli nap a lafodi szigeteknél ... ... 68—69 A szentföldről: Nazaret. — Az Olajfák hegye. - Gecsemánekert. — A Golgotha hegy. — A szent sír valódi helye.__ 92—96 Szentképes fa a Zugligetben ... ... ... 120 A Hortobágy _ ... .... __ __ 140--141 A korfui Akhilleeón-villából (6 kép). 148—152 Mandsuriai képek (8 kép) _ ... 156—157 A fejéregyházi ásatások színhelye (2 kép) ... ... ... ... ... ... 172—173 Elefántcsont kereskedők raktára Kelet- Afrikában . ... ... ... ... ... 176 Garibaldi háza Caprira szigetén... ... 217 A régi és az új királyi palota Söulban. 237—240 Zágrábi képek (6 kép) ... ... ... 268—269 Kaliforniai óriás fa ... ... ... ... ... 305 A Kerepesi-uti temetőből (4 kép)... 340—344 IV. Életképek, népviseletek. Muzsikusok a farkas előtt ........... ... 4—5 Lengyel lakodalmi menet Krakkó vidékén, 12 Tánczóra ... ... ... ... ... ... ... 13 Magyar női viseletek a XVII. századból.— Magyar divatkép 1867-ből. — Magyar tánczvigalom 1860-ban. — Báli öltözetek 1860-ból. — Bégi magyar női viselet. 84—88 Estéli pihenés Marokkóban ... 116—117 Tarantella ... _ ... ... ... 154—125 Vándor czigányok a pandúr előtt ... ... 128 Hazafelé az iskolából _ ... ... ... 144 Spanyol postakocsik ... ... ... 180—181 Eihayyott gyermekek ápolása (4 kép). 196—200 Állatsereglet falun ... ... __ ... 204—205 Bikaviadal Madridban (3 kép) ... ... 208 .Koreai képek (4 kép) ... ... 237—238 Sátoros czigányok régen — a pandúr előtt és ma a csendőrök előtt ... ... 244—245 A nagyapa meséje.. ... __ — 252—253 Erdőben ... ... __ __ __ ... _256 Zágrábvidéki horvát férfiak .. ... ... 269 Keleti nők (12 kép)... ... ... ... 284—288 | Lap Alku. ... '... ................ ... 292—293 Indulás a tanyáról... ... _ ... ... 296 Angol nők versenyszása ... 300—301 Kisszonynapi bucsuok Besnyőn ... ... 304 Dinnyepiacz Debrecenben ... __ ... 304 Elfogatási- — — ... 308—309 Ménes a rónaságon.. ... ... 312 A csárdában... ... ... ... ... 316—317 Ménes a pusztán i .;. 324—325 Marokkói lovasok... _ ........... .... 328 Csősz ................. i. ... ... ... ... 360 Falusi udvaron.- .... ... __ __J __ 364 Jó. barátok _ ... i __ ... [___ __365 Falkavadászat Angliáhn. ... — __ 372 Bókavadászat Musztuigban ... ... ... 373 A játszó pajtások __ ... __ __l ... 388 Az elhagyott. ... ... __ ... 389 Versenyfutás a viczináis vasúttal... 396—397 Olomöntés Szilveszter.stélyén __ ... ... 412 Új-évi köszöntés __ .. ... ... ... 413 V. Vegyes. Laurie A.: «A délafrikú aranykeresők» czimű regényéhez 24 kép ... 1—209 «A nőtolvaj» czimű elbiszéléshez... ... 41 A világ legnagyobb hajijának belseje 72 Mi minden fér el egy ocaánjáró gőzösben 72 | A kormányozható léghaji (11 klp) 76—80 S A «vádlottak padján» ez, elbeszéléshez 105 j Világitó bogarak ... _.J, ... ... 112 Lovak az itatónál—. ... ... L. ... 136 Az itatónál ... ... .. ... ... 164—165 Aranymosás vizerővel __ _ L__ __ 168 ! Verne Gyula «Léghajós-kaland» czimű elbeszéléshez 4 kép _ ... 233—241 i «Telelés Grönlandban» czimű elbeszélés­hez 14 kép ... ... ... ... __ 249—297 \ Az első gőzhajó ... ... .... ... ... 275 j Lusitania a világ legnagyobb hajója (2 kép).. ................. . ... ... ... ... 276 Mai rendszerű csatahajó .......... .... 278 í Viiorlás, hadihajó ... ... ... ... _ . 280 ; A «Caroni» kivándorló hajd, mely Fiume és Amerika közt közlekedik ... ... 280 Harkály a telegráf oszlopor. ... ... 320 Óriási gyík a brüsszeli múzeumban _321 A «nővérek» czimű japán elbeszéléshez (3 kép)... ... ... ... ... „ 329—337 A «két levél» czimű elbeszéléshez — 345 Az «Akaratlan bűntárs* czimű elbeszé­léshez (4 kép) ... ... ... ... 353—362 A «Nemezig» czimű elbeszéléshez (2 kép) ... ... ... ... ... ... 377—385 Hogy állíthatni egy tojást hegyére. — Hogy állíthatni egy tű hegyére gombos­tűt ........... ... ... ... ... ... ... 392 «Egy magyar légionárius a Tuniszi bey szolgálatában» czimű közleményhez (3 kép) ... ... ... ... ... ...393—417 Hogyan lehet egy gyertyát elégetni a viz színe alatt . ... ... ... _ __400

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék