Világ-krónika, 1907 (31. évfolyam, 1-52. szám)

b) Szöveg. I. Tájékoztató czikkek. A meghűlésről ... ... ... ... — 15 Fiatal leányok mint bűntetteseké. ... 15 A párisi élet ... ... ... ... ... ... 46 Orosz vezérkari tiszt az orosz hadseregről 58 Miért nincs Amerikában szoczialiámus ? 61 A Balkán császárja ... ... ... ... ... 67 Az angol nők küzdelme a választói jogért -70 Az emberi hiszékenység _ . ... ... 78 A «magyar betegség»-ről ... ... ... 102 Egy kivándorló hajóról ... — ... ... 115 Khinai munkások Magyarországon ... 118 Francia iró a magyar kivándorlásról ... 118 A szeszes italok hatása . ... ... ._. 127 Budapest csatornázása ... ... __ ... 150 A vadállatok szeliditése . ... ... __ 151 Szellemi járványok __ ... ... ... — 163 Arabok Boszniában. ... ... ... 188 Európa és Japán ... ... ... ... ... 195 Az öngyilkosság járványa ... — ... 199 A magyar nép műveltsége ... ... ... 228 Hogy laknak a budapestiek ? ... ... 254 Az ősök neve . . ... ... ... ... ... 270 Kik a magyarok ? _. ... _. ' ... ... 283 Az angol lakóház berendezése... ... — 286 Hogyan kell vásárolni ... ... ... ... 286 Magyarország népességének szaporodása. 290 A tornádó ... _ ... —j ... ... 294 Miért kell aludnunk ? ... ... ... ... 301 Hogyan beszélnek divatosan magyarul ... 309 Egy nagy kérdés ... ... ... ... ... 310 A nyaktiló végnapjai.. .... — — ... 317 A gyermekek csoportos családi neveléséről. 374 Az állatok téli gondozása... ... __ ... 382 Az emberi munka értéke ... ... ... 390 Az év kezdete és az időszámítás ... __412 II. Történelmi czikkek. életrajzok. A király karácsonya.. ... ... 3 Az újságok történetéből. __ ... ... 6 A bor történetéből ... ... ... ... ... 14 Napoleon és a magyarok ... ... __ 19 Musafíer Ed-Din persa sah (arczképpel és képekkel) ........... ... ... ... 19 Külföldi vélemények Kossuth Lajosról 27—45 Egy botrányos ügy a régi Pesten... ... 38 Különös fegyverek. ... 1.1 ... ... 61 Ar orosz czár életmódja... ... ... ... 67 Egy vértanú tábornok emlékiratai ... 75 A magyar női viselet (képekkel) ... . . 84 Petőfi és a szocziálizmus ... ... ... 91—99 Franczia közlések a német császárról... 126 Vándor dalnokok a középkorban (képpel) 133 A régi magyar konyha ... ... ... ... 142 Vácz vára (képpel).. ... ... . ... 159 A fejéregyházi ásatások és Árpád sírja (képekkel). . .. ... ... ... ... 173 Eerencz József ós testvérei... ... ... 174 Hadjárat az éjszakamerikai indiánokellen 182 A király koronázása 1867-ben (képekkel) 189 Garibaldi (képekkel). ... ... ... ... 212 Garibaldi életéből (képekkel). ... ... 217 Türr István Garibaldiról... _ ... ... 218 Egy hires angol államférfi mint tanító a vasárnapi iskoláiban ... ... ... ... 222 Rajzuli ... ... ... ... ... ... 231 Orth János halála ... ... ... ... ... 235 Tolsztoj családi életéből . ... ... ... 238 Kuropatkin tábornok könyve a japán- • orosz háborúról ... ... ... ... ... 238 Magyar emlékek Svájczban... ... ... 251 Az időjárás hatása a történeti eseményekre 275 A gőzhajó százéves jubileuma (képekkel) 275 III. Napoleon Szedánnál... __ ... ... 291 A lőpor és az ágyú eredete ... _ __ 294 A kenyérről.__ ... ... ... ... ... ... 299 Jenner és a himlőoltás (arczképpel) ... 313 A legrégibb gőzhajó... ... ... ... ... 318 Régi magyar tréfairók ... ........... .... 319 A választói jog a régi magyar országgyű­léseken ... ... ___ ... ... __ .... 330 Elveszett kincsek ... ... ... ... __ 331 Az amerikai Franklin-expediczio (képekkel) 333 Pius nevű pápák ... ... ... ... ... 338 A német trónörökös. ... _L_ ... 338 Egy hires színésznő emlékiratai ... ... 350 A mérgek a régieknél ... ... ... 350 Lap Orosz iró Kossuth Lajosról. ... ...........355 Angol könyv királyunkról _ ... _ 357 A lisszaboni földrengés 1755-ben ... 358 Szent Erzsébet (képekkel) ... ... ... 369 Egy volt franczia köztársasági elnök Vilmos császárról.. ... ... ... ... — ... 371 Az olasz királyi udvarról ... ... — 373 Petőfi diákkorából ... ... — ... — 378 A régi magyar konyha.__ ... ... ... 379 Egy elfeledett Erzsébet-királyné emlék (képpel) ... ... ... ... —. — 380 A debreczeni diáktörvényszék- ... ... 395 Az elhunyt svéd királyról.. ... ... — 406 A svéd királyi család múltjából— __ 411 111. A nap eseményei. A norvég király és a norvég törvényhozás 6 Külföldiek véleménye Budapestről— — 11 Lázadó török katonák — ... ... ... 47 Kuropatkin védekezése ... ... — ... 79 Az olasz rablóvilág. ... ... ... ... 86 Port Artúr átadása __. ... ... ... ... 125 Lovak pusztulása a háborúban ... ... 135 Egy olasz briganti elfogatása... ... — 142 Az orosz forradalom kohójából _ __ 183 André sarkvidéki utazása (képekkel) ... 229 Wellmann éjszaksarki expedicziója ... . 230 A koreai császár trónvesztése (képekkel) 236 Látogatás a koreai császárnál.. ... ... 237 A japánok Koreában ... ___ ... 243 A bécsi parlament képe ... ... — ... 251 Osztrák regény a magyar szabadságharcról 259 Ferdinand bolgár fejedelem jubileuma (arc­képekkel és képekkel) ........... ... ... 260 A budai alagút. ... ... ... ... — 267 A Newyorki bűnkrónika ... .................. 267 A király vadászaton ... ... ... 282 A Kóreai trónváltozás _ ... ... ... 292 A leggyorsabb hajó első útja .. — 307 Lucheni a börtönben . ... ... ... — 327 A pogromok hazájából... ... ... 335 Montignoso grófnőről. ... _ _ — ... 341 Földrengések (kénekkel). ... ... ... 348 Még mindig Gapon ... ... ... ... — 366 A visszavándorlás... ... ... __ ... 386 Az angolok ós zuluk (képekkel) ... ... 405 Stösszel a hadi törvényszék előtt. ... 407 IV. Ország- és népismertetés. Karácsonyi népszokások ... ... ... ... 5 A hol nők uralkodnak... ........... ... 7 Zboró (képekkel).. ... ... _ — ... 30 Kirándulás Szudánba — ... ... ... 31 Farsangi látogatás Velenczében . ... _.- 49 India és lvhina határáról ... ... — 54 Az éjféli nap a Lofodi-szigeteknél (képpel). 68 A szentföldről (képekkel) ... — — 92 A Vágott kő ... ... ... ... ... 94 A khinai nagy fal ... ... __ ... 95 Khinai dolgok _ ... ... ... — 111 Esti pihenés Marokkóban (képpel) ... 116 A zarantella (képpel) _ ... ... __ ... 125 Az Akhilleon-villa (képekkel). ... — 149 Magyar mérnök könyve Mandzsúriáról (képekkel).. __ ... ... ... ... ... 156 A pusztuló indián harezosok. ... ... 159 Az Egyesült-Államok gyarapodása... ... 179 Spanyol postakocsik (képpel) ... ... 181 Madridi bikaviadalok (képekkel) ... _207 Egy német költő magyarországi útja 1798­ban ... _ _ ... ... ... 215—221 Áutomobilozás Pekingből-Párisba _ ... 223 Afganisztán ... ... _ ... ... ... 231 A czigányok (képekkel) ... ... ... ... 243 József főlierczeg és a czigányok letelepítése. 245 Magyar levél Kongóból ... ... ... ... 246 Japán ma. ... ... ... ... ... 253 Zágrábi képek (képekkel) ........... ... 268 Az indiai nőkről ... — ... __270 A keleti nők (képekkel) ... __ ... 283 Angol nők uszóversenye ... — __ __300 A khinai titkos társulatok ... ... ... 302 Az amerikai milliomosok cselédsége ... 303 Kalifornia óriás fái (képpel) — ... 305 A japán újságok ... ... ... ... __315 Lap Angolország tengeri hatalma ... ... 323 Az amerikai iskola .................^ ... ... 340 Az angol házasság __ __ ... ... 343 A khedive felesége ... ... ... ... ... 347 A Mahmal visszatérése Mekkából (képpel) 357 A jegesmedve és vadászata ... ... ... 363 Vadász képek (képekkel) ... ... ... 373 Szibériai dolgok.. ... ... ... _ ... 390 Az olasz koldus-világ ... ... ... ... 391 V. Elbeszélések, rokon közlemények és költemények. A délafrikai aranykeresők. Regény. Irta Laurie A. Fordította Hegedűs Pál (képek­kel) ... ... ... ........... — — 1—209 Keleti adomák ... ... ... ... ... ... 22 A nő-tolvaj. Elbeszélés (képpel)... ... 41 A regényíró mint detektív. ... ... ... 47 Egy franczia tiszt I. Napóleonról. Közli Csik-Volecz Sándor. ... ... _ ... 52 A benszülöttek. Orosz életkép _ .... 67 A Naszreddin tréfái ... ... ... ... ... 75 Józsa Gyuri tréfája ... ... ... ... ... 94 Golgotha virág. Költemény. Irta Könyves Tóth Kálmán.... ... ... ... ... ... 99 Dimitri Mihailovics, a kovácslegény. Orosz életkép. ... — ... ... ... 101 A vádlottak padján. Elbeszélés (képpel). 105 Egy orosz pénzügyminiszter. Életkép az orosz társadalomból. ... ... ... __ 124 A czigányprimás malaczának szomorú esete. Krónikás história. Elmondja Csik­Volecz Sándor.. ... ... __ ... ... 132 Az első indulat. Franczia elbeszélés ... 140 Egy liorvát jezsuita regénye ... ... ... 147 A kisértetes ajtó. Elbeszélés.. ... ... 191 Az «erdei ember» ... ... ... ... 191 Szórakozott tudósok. Közli Csik-Volecz Sándor ... .. ... ... _ ... ... 195 Szókimondó asszonyság. Történeti életkép Napoleon korából... ... ... ... 206—214 A kíváncsiság következménye. Elbeszélés. 219 Corday Sarolta. Történeti rajz (képekkel) 225 Léghajós kaland. Verne Gyula elbeszélése (képekkel) ... ... ... ........... 233—241 Telelés Grönlandban. Verne Gyula el­beszélése i keitekkel) ... ... . 249—297 A császár papírjai. Irta Conan A. Doyle. Angolból fordította S. A. ... ... 305—322 A kémkedés Oroszországban ... ... ... 307 Az esőcsináló. Népadoma. Közli Csite Károly ... ... ... ... ... ... ... 326 A nővérek. Japáni elbeszélés (képek­kel)... ... ... ... ... ... _ ... 2Z9—337 Két levél. Amerikai történet (képpel) ... 345 Akaratlan bűntárs. Elbeszélés (képek­kel)— ... ... ... ... ... ... 353—361 Nemzetközi bűnbarlangok- ... ... ... 370 Nemezis. Elbeszélés (képekkel) ... 377—385 Egy magyar légionárius a tuniszi bey szolgálatban. Közli Csik-Volecz .Sándor (képekkel) ... ... ... ... __ 393—409 Egy rendőr naplójából ... ... ... ... 403 VI. Természettudomány, találmányok. Az oroszországi lovak.. .... ... ... ... 22 A villamosság hatása a növényekre ... 22 Elvadult háziállatok... ... ... ... ... 23 A természet rendje _ ... ... ... 30 Az állatok értelme __ ... ... ... 38 A fagyás... ... ... ... ... ... 54 Mesterséges tenger ... ... ... ... 62 Összeadó Írón (képpel) ... ... . ... 63 A szivacs és a szivacshalászat.__ ... ... 63 A hangyák értelmessége.. _ ... _ 70 Gyógyszer az elfáradás ellen ... ... ... 71 A világ legnagyobb hajója (képekkel) __ 72 A kormányozható léghajó (képekkel) ... 76 Kigyótánczoltatás ... ... 85 Egy amerikai város felemelése.. ... ... 95 Világitó bogarak (képekkel) __ ... 111 Az igazgyöngy és a gyöngykészités ... 117 A kautsukról— __ ... ... ... ... 119 A madarászpók... ... ... ... ... ___127 Munkakerülő állatok ... __ ... ... 134 A franczia-angol tenger alatti alagút ... 134 Az óriásfákról . ... ... ... __ __ 142 A nap mint erőforrás ... ... ... ... 166

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék