Világ-krónika, 1909 (33. évfolyam, 1-52. szám)

A „Világkrónika“ 1909. évi folyamának tartalma, i a) Képek és rajzok jegyzéke. I. Történeti képek, időszerű illusztrácziók. Lap A kalábriai földrengés (4 kép) _ ... 23—24 Földrengés okozta romok átkutatása. — Jelenet a nizzai pálj-audvaron az 1887-iki földrengéskor. — Táborozás a Sasserius terén Nizzában .... . ... 28— 32 Az első burgonya-szüret 1649-ben __ ... 37 Rudolf trónörökös keleti utazásából (3 kép) ... ... ... 44—48 A szegedi árvíz napjaiból (4 kép) ... 81—88 Jótékony vásár a szegedi árvízkárosultak javára Párisban 1879 ben. — Bál Páris- ban és ünnepély Brüsszelben a szegedi árvízkárosultak javára ... ... ... 92—96 A szerbek legutóbbi háborújából (4 kép) 99-104 Péter király családjával .. ... _ 105 Képek a szerb király koronázásáról és a koronázási jelvények (9 kép) ... 10S—112 Magyar honvédtábor 1849-ben ... ... ... 121 Görgei vezérkara és katonai kísérete 1849-ben... ... ... ... ... ... 124—125 Hindu lázadók kivégzése Keletin dia ban 128 Abdul Hamid szultán látogatása az 1878-iki háború sebesültjeinél. — A szultán fel­avatása trónraléptekor... ... __140—141 Az 1863-iki lengyel szabadságharczból (3 kép) ... ... __ ___ 164 —168 Budavár ostroma 1849 május 21-én (3 kép) ... ... ... .................. 172—176 A bombázott Pest 1849 májusában (5 kép) 180—181 Az 1859-iki olaszországi hadjáratból (3kép) 212—216 Gábor Áron elsüti az első ágyút ... ... 220 Gábor Áron honvédeket toboroz ... ... 221 Képek az 1848/9-iki osztrák seregből és segédesapataiból (8 kép) ... ... 228—232 A Karliska mozgalmakból (5 kép) 233—240 Petőfi halála _ . ... .. ... 242 Politikai tüntetés egy madridi színházban 252 A spanyol országgyűlés megnyitása ... 256 Kossuth és Görgei utolsó találkozása 1849 aug. 10-én .... ... ... ... ... 257 Egykorú képek a világosi fegyverletételről (3 kép) ... ... ... ... ... ... 261—264 Október 6. ... ... .. ... ... ... 321 Hannibal átkelése a Rhone folyón ... ... 337 A spanyol vérbiróság előtt ... ... ... 369 Holtum János az «ágyukirály» ... ... 384 Josephine császárné a malmaisoni parkban 401 Joséphine mint császárné (arczkép).. ... 402 Joséphine megtudja Napoleon válási szán­dékát ... ... ... ... ... ... ... 411 A pásztorok iinádása ... __ __ ... 412 II. Arcáépuk. Abdul Hamid szultán trónraléptekor ... 144 Gábor Áron ... ... . _ ... __ __ 220 Don Carlos :.. ... ... ... ... __ __234 Lap Rudiger tábornok _ ... ... ... __ 260 Paskievics herczeg tábornok __ __ __260 Gróf Batthyány Lajos _ __ __ __ 322 A tizenhárom aradi vértanú érem­arczképe _ ... ... __ __ ... 324—325 Josephine császárné ... __ ... __ ... 409 III. Tájképek, épületrajzok. A városligeti nagy jégpálya (2 kép)... 12—13 A szent sír Jeruzsálemben ... __ ... 113 Király-sirok Jeruzsálemben ... ... 116 A Szentföldről: A Golgőtlia-hegyéről. — A szent sír valódi helye ... ... ... 120 A karakói nagy hid és környéke Konstan­tinápolyban ... ... ... 133 Konstantinápoly (képesoport) ... _ ... 136 Gábor íiion sirja Eresztevényben ... ... 224 Petőfi szobra Segesváron . .. ... ... 241 A fehéregyházi csatatér (2 kép) ... 244—248 A persa sah palotájának kertjei Teherán­ban ... ... ... ... ... ... _ ... 249 A Monpentier-kastély Sevillában . . ... 253 Cordova város .. __ _ ... ... __253 A világosi Bohus-kastély ból (2 kép) 258—260 A keleti pályaudvar Budapesten (3 kép) 268—269 Az aradi vértanúk kivégeztetése helye (2 kép) ... ... ... ... ... ... ...323 Az aradi vértanuk szobra ... ... _ 328 Hegyi patak vihar alkalmával.. ... ... 348 Mohamedán-temető Kairóban ... ... 353 IV. Természettudomány, ipar, gazdaság. Úszó hó- és homoktömbök. — Hókristá­lyok. — Hópárkány a Kis-Glockneren. — Óriási jéggomba ... ... ... ... 15—16 Dolgozó vakok (7 kép)... ... ... ___52—53 Szélmérés a Washington-hegy tetején, Eszak-Amerikában... ... __ ... 56 Sasfészek lerajzolása ... ... ... ... 57 «A parafa» czimü közleményhez (3 kép) 94 Tigrisvadászat Indiában ... ... ... ... 289 Az amerikai Franklin-expediczió (3 kép) 298-304 A «Jeanette» hajó éjszaksarki expedicziója (képcsoport) ... ... ... ... 300—301 Jelenetek a Grealy-expediczióból (4 kép) 307—309 Megszállt utóraj.__ ... ... ... ... 329 Szarvasvadászat ... ... ... ... ... 332 Lefülelt vadkan... ... __ __ ... __333 Megugrott. . __ __ __ __ __ 352 Az elkésett ivadék ... ... ... ... 365 Kacsák _ ... ... __ ... ... ... 366 Szarvas-család ... ... ... _ __ ... 376 Jégárak és hómezők ... ... ... 377 V. Életképek, népviseletek. Lap Qlomöntés Szilveszter éjszakán ... ... 4 Újévi alakok (19 kép)— ... ... ... 5—8 Az öreg koldus ... ... __ — ... 20—21 Lelencz-lányok sétája Salamonkában _ 36 Ghavazi tánczos lány a Nilus vidékéről 40 Lövöldözés hólabdákkal ... ... ... 60 A tél koplalói ... ... ... ___ ... ... 61 Tánczpróba ... ... __ __ ... 64 Hess másé ... ... ......... .... .... .... 68 Egy kérdés ... ... ... — __ — 69 Áll a baba _ ... ... — — —_ ... 72 Orosz katonaság (10 kép) ... ... ... 73—80 i Bokharai zsidó zarándokok a jeruzsálemi királysíroknál... ... ... _ __ __117 Török katonaság (5 kép) ... 148—152 Háremhölgyek (5 kép) ... ... — 156—160 Az orosz börtönökből (5 kép) 188—192 Az erdőben _ __ ... ... __ ... 196 A vásárfia ... ... ... ... ... 197 Czigány család ... _ ... ... — ... 200 A spanyol bikaviadalokból (10 kép) 204—208 Hazatérés a vásárról ... _ _ __ 265 Lóusztatás ... ... ... ... ... — 272 Kecskevásár ... ... ... ... ... .... 273 Látogatás _. ... __ __ __ _ 276 277 Váczi talyigások __ _ _ __ _280 Tengeri fürdő.__ ... ... ... ... ... 281 Bogarászó fiú ... ... __ ... __ ... 284 Gyerekek a mezőn ... ... ... ... 285 Nyári zivatar ... ... ... _ __ ... 292 A folyó szélén ... ... ... 293 | Pihenő ... ... ... ... ... ... — 296 I Bajor bucsusok ... ... ... ... 305 Karaván útra induló arab ... ... _313 A haragosok ... ... ... ... 316 Orvosi vizsgálat... _ ... ... ... 317 A Szaliax’ából : A karaván vizet talál 320 Vacsorázó gyerekek ... ... 336 Az ujonczok .... ... ... ... ... 340—341 Kukoricza szelelés ... _ __ __ — 344 Tuniszi arab nő ... __ ... __ ... 345 Elindulás vadászatra __ __ __ __349 Lóvásár ... ... __ __ __ ... — 356 Kairói lóvásár ... ... ... ___ __ — 357 Az édes anya ... ... ... 360 Lengyel lakodalmi menet Krakó vidékén 361 A csikós... ... ... __ ... ... — 368 A hajtóvadászat vége. — A megszorított róka ... ... ... ... ... ... 372—373 Gyerek-párbaj ... ... ... __ __ — 380 A kiváncsi cziczák... ... ... ... ... 381 A czigány otthona ... ... ... .... 389 Rőzseszedők ... ... ... ... 392 Csirke-halál _ __ ... ... 396 A cziczák ellensége ... ... ... ... 397 Az ősz ... ... — ... ... ... ... 400 Disznópörkölés _ ... __ __ __ 404 Az őrizetlen nyáj ... ... ... ____... 405 Jó reggelt! ... ... ... ... ... __ 408 Első karácsonyest ... ... __ __ _, 413 Négerek karácsonya __ __ __ __ 416

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék