Világgazdaság, 2006. november (38. évfolyam, 213/9478-233/9498. szám)

2006-11-07 / 216. (9481.) szám

2006. november 7., kedd INGATLANPIAC V1LAGGAZDASAG 119 INTERNÉ FEJLEMÉNY. Ha elkészül a Vörösmarty téren a két beruházás (ING, ORCO), az tovább emeli a Váci utcai bérleti díjakat FOTÓ VÉMI ZOLTÁN Még vezet az Ötödik sugárút A Váci utcai üzletek bérlete húsz százalékkal drágult tavalyhoz képest VG-ÖSSZEFOGLALÓ A jelek szerint hiába jönnek fel az ázsiai bevásárlóutcák, to­vábbra is a New York-i Ötödik sugárút (Fifth Avenue) a legdrá­gább - derül ki a Cúshman & Wakefield (C&W) globális ingat­lan-tanácsadó szokásos, éves összefoglalójából. A Main Streets Across the World című tanulmány szerint az észak- amerikai\metropolis neves főút- ján, az 5 A utca kereszteződésé­ben egy átlagos, 100 négyzetmé­teres üzlet esetén négyzetméte­renként 11 364 eurós bérleti dí­jat kell fizetni évente. Jelentő­sen elmarad ettől a hongkongi Causeway Bay, ott „csupán” 9544, míg a harmadik helyezett párizsi Champs-Élysées eseté­ben 6775 eurót számítanak fel. A lista első hat helyezettje megőrizte pozícióját a tavalyi összesítéshez képest, ugyanak­kor sokat ugrott előre a zürichi Bahnhofstrasse: a 10.-ről a 7,-re, ott 3517 euró az éves bérleti díj négyzetméterenként. Kissé visz- szaesett a müncheni Kaufin- gerstrasse és a szöuli Mjeong­SZABÓ VIKTÓRIA. A C&W szak­értője szerint Budapest is kezd bekapcsolódni a kiskereskedel­mi bevásárlóutcák globális vér­keringésébe. A luxus- és high- end márkák megjelenésével a Váci utca és a Vörösmarty tér mellett új bevásárlóutcák és -negyedek fejlődnek ki az Andrássy úton, illetve a Deák Ferenc utcában pett előre, nem kevesebb, mint 17-tel, s ezzel a 24. lett. A szubkontinensen egyéb­ként hihetetlenül gyorsan fejlő­dik a kiskereskedelmi ingatla­nok piaca, és a szakértők sze­rint a következő öt esztendőben 40-50 százalékos bővülés lesz évente. Előtte az a Brüsszel áll, amelyik maga is öt helyet „javí­tott”, de jelentősnek mondható a bukaresti Bulevarul Magheru előrelépése is; ez a főutca most a 30., ez hat hellyel „jobb”, mint 2005-ben. A Váci utcában 1440 eurót kell fizetni évente és négyzetméte­renként, s az ingatlanos cég fel­mérése szerint ez húsz százalék­kal több, mint a 2005-ös adat­gyűjtés során volt. A debreceni Kossuth utca, a győri Baross utca és a miskolci Széchenyi István út is bekerült a listába, de ezeknél nagyságrendekkel elmarad a bérleti díj a fővárositól. A Cushman & Wakefield az idén 47 ország 233 főutcáját vizsgálta, s mindenütt csak a leg­magasabb bérleti díjú ingatlant vette bele az összesítésbe. John Strachan, a cég globális üzletágve­zetője szerint új és új kereskedel­mi formák nyernek teret a világ­ban, a kereskedők nem vonakod­| BEVÁSÁRLÓUTCÁK A VILÁGBAN Forrás: Cushman & Wakefield Sorrend Ország Város Hely Bérleti díj (20061(2005) (euró/m2/év) 1. 1. Egyesült Államok New York Fifth Avenue 11 364 2. 2. Hongkong Hongkong Causeway Bay 9 544 3. 3. Franciaország Párizs Champs-Etysées 6 775 4. 4. Nagy-Britannia London New Bond Street 5 667 5. 5. Japán Tokió Ginza 5 486 6. 6. Írország Dublin Grafton Street 4 496 7. 10. Svájc Zürich Bahnhofstrasse 3 517 8. 7. Ausztrália Sydney Pit Street Mall 3 294 9. 8. Dél-Korea Szöul Myeongdong 3 169 =10. 9. Németország München Kaufingerstrasse 3 000 =10. 12. Görögország Athén Ermú 3 000 12. 13. Spanyolország Madrid Preciados 2 580 13. 14. Szingapúr Szingapúr Orchard Road 2 459 14. 15. Olaszország Milánó/Róma Via Mont./Via Con. 2 250 15. 11. Oroszország Moszkva Tverszkaja 2 197 16. 16. Dánia Koppenhága Stroget 2 145 17. =17. Ausztria Bécs Kärntnerstrasse 2 040 18. =17. Csehország Prága Na prikope 2 016 =28. 30. Magyarország Budapest Váci utca 1 440 =28. 22. Bulgária Szófia Vitosa bulevard 1 440 30. 36. Románia Bukarest Bulevarul Magheru 1 320 =38. =37. Lengyelország Varsó Nowy Swiat 720 =38. =37. Szlovákia Pozsony belváros 720 NÉGYZETMÉTER Franchise-rendszert épít a Mareco Egy éven belül (franchise- rendszerben) húszra növeli irodáinak a számát’ a jelen­legi négyről a Mareco Ingatlan Zrt. A társaság ezt a csütörtökön kezdődő III. Franchise Buybrand Show-n jelenti be hivatalosan. A tíz éve alapított magyar tulajdo­nú cég eddig több mint 1500 beruházás értékesíté­sében vett részt, elsősorban az új építésű lakásoknak keresett tulajdonosokat. A Mareco rendszerének központi eleme az internet­alapú, saját fejlesztésű, WebTar elnevezésű prog­ramcsomag. i MTI-Eco Office Garden a volt kábelgyár területén Összesen 75 ezer m2-nyi bérelhető irodaterület lesz a volt kábelgyár helyén épü­lő Office Garden irodapark­ban, A fejlesztés több ütem­ben valósul meg. Az első irodaház a Hengermalom és a Szerémi út sarkán épül 12 800 m2-en, átadását 2007 harmadik negyedévé­re tervezik. Az irodaház kialakítása lehetővé teszi 100 m2-es helyiség vagy egy szinten akár 1900 m2 egy­befüggő terület bérelhetősé- gét is. A beruházó a magyar GRT csoport, i E-Build Az OTP Ingatlan Zrt. építheti a mélygarázst Az OTP Ingatlan Zrt. a budapesti V. kerületi, a BeIváros-Li pótváros Ön- kormányzata tulajdonában lévő József nádor tér alatt létesítendő mélygarázs építési és üzemeltetési jogának értékesítésére kiírt pályázat nyertese. A három- szintes mélygarázs elvi építési engedélyeztetése folyamatban van. Az elmúlt évek során az önkormány­zat által kiírt befektetői pályázatok sorra eredmény­telenül zárultak, i E-Build Átjáró is lehet az MTV és a garázs között TriGránit-Futureal párharc lehet Holnap szűkül a kormányzati negyedre pályázó ingatlanfejlesztők köre BERUHÁZÁS. Nem kizárt, hogy átjárót épít a kanadai Tippin Corporation a napokban megvásárolt és a Szabadság tér alatt lévő Lipót garázs és az MTV-nek helyet adó volt Tőzs­depalota között. Ez növelné mindkét ingatlan értékét. Egy­előre nem döntötték el, hogy va­lóban végrehajtják-e ezt, de több szakértő is ajánlja. A kanadai ingatlanfejlesztő - amely az idén januárban, 4,5 milliárd forintért vette meg az ÁPV Rt.-től a Magyar Televízió­nak jelenleg otthont adó egyko­ri Tőzsdepalota épületét - a na­pokban 21 millió euróért meg­vásárolta a Szabadság téri Lipót mélygarázst - tudatta a cég közleményben. A 806 férőhe­lyes, csúcstechnológiával fel­szerelt föld alatti parkoló 2002- ben épült, és máig Budapest belvárosának egyik legnagyobb ilyen rendeltetésű létesítménye - fogalmaz a közlemény. A Tippin Co. a mélygarázst annak építőjétől, a Strabag AG-től vá­sárolta meg. A társaság számá­ra a Lipót garázs megvétele stratégiai fontosságú lépés a Tőzsdepalota jövőbeni fejleszté­se és újrahasznosítása szem­pontjából. VG MUNKATÁRSUNKTÓL Két jelölt három helyszíne tűnik a legesélyesebbnek a 140-160 ezer m2-nyi Irodát tartalmazó új kormányzati negyed megépíté­sére kiírt pályázaton, amelyen holnap ismertté válhat a szűkí­tett lista. Összesen 27 ajánlat ér­kezett a kiíró Kincstári Vagyoni Igazgatósághoz (KVI). A pályá­zati dokumentációt 33-an vásá­rolták meg a szeptember 29-i ki­írás óta. A KVI szerint az alap- és ki­egészítő funkciókat lehetővé tevő összefüggő terület jelenleg nincs Budapesten. A negyed működé­séhez ugyanis az összes szüksé­ges funkció - egyebek mellett az intézményi, közlekedési, vendég- látási, konferencia-központi - szabályozás megléte elengedhe­tetlen. A területszabályozásra vo­natkozó építészpályázat kiírása a helyszínkiválasztás után, a jö­vő év elején várható. A szabályo­zás a projekt leginkább tervezhe­tetlen része, a jogszabályi határ­idők - amelyek a munkaművele­teket még nem tartalmazzák - legalább 264 napot feltételeznek. A kiválasztás előtt - amint az várható volt - a legerősebb jelöl­tek mind határozottabban a nyil­FUTÓ PÉTER. A kerületi fő­építész is támogatja a Futureal projektjét, minden kész az első kapavágásra, és nem kell semmilyen rendeletet megváltoztatni vánosság elé tárták érveiket. A leginkább alkalmasnak tűnő pro­jektterületek nem sokban térnek el, szinte az összes adottság meg­egyezik vagy nagyon hasonló, és a környezetbe való beilleszkedés is sok rokon vonást tartalmaz. A Corvin sétány óriásprojek­tet elindító Futureal csoport ve­zetője, Futó Péter lapunknak azt emelte ki, hogy a belvárosi elhelyezkedés, a kitűnő megkö­zelíthetőség (metró, villamos, gyalogosforgalom), a multifunk­ciós városközponti környezet, a méretbeli adottságok, a fejlett NYÚL SÁNDOR. Feltétlenül ver­senyelőny, hogy a TriGránit mé­reténél és eddigi fejlesztéseinél fogva nagyon jó banki pozíciókat érhet el, ráadásul sokéves üze­meltetési tapasztalatunk is van infrastruktúra, a tisztázott jogi és tulajdonosi helyzet mind ide­álissá teszi ezt a területet a kor­mányzati negyed befogadására. A Corvin projektben eleve felté­teleztek 150 ezer m2-nyi irodát, ezenkívül az összes szolgáltatói elem megtalálható lesz, beleért­ve a jól elkülöníthető parkoló­kat is. Futó Péter szerint biztos, hogy havonta és négyzetméte­renként 20 euró alatti összkölt­séggel számolhat a kabinet, szemben a mostani, ezt jóval meghaladó összeggel. Az ol­csóbb üzemeltetés - amely eleve feltétel is a pályázaton - részben azzal érhető el, hogy környezet- barát technológiát alkalmaznak, és sokkal magasabb a ténylege­sen kihasznált terület aránya, mint jelenleg. (Most ez 60-65 százalék - a szerk.) A terület összközműves, a fontos közin­tézmények közel vannak. Igen kritikus időszakban dönt erről a fontos kérdésről a kor­mányzat, ezért nem mindegy, hogy ki, mennyiért és milyen gyorsan építi meg az új negyedet - mondta lapunknak Nyúl Sán­dor, a Ferdinánd híd mögötti te­rülettel és a Millenniumi Város- központ révén is érdekelt TriGrá­nit operatív vezérigazgatója. Ér­vei szerint a West Endhez közeli terület mellett szól, hogy a 6-8 ezer kormányzati dolgozót a tel­jes szolgáltatási paletta várja a West Endben, akár gyalog is gyorsan megközelíthető a Parla­ment és megoldott a gépkocsik elhelyezése is. A Millenniumi Városközpont presztízsszempon­tok szerint a legjobb, elegendő parkolóhely van, és gyorsan bő­víthetők a szolgáltatások. Mind­két helyszín esetében biztosított a költséghatékony építkezés és az olcsó üzemeltetés. Üzemcsarnok-bővítés Kőbányán A X. kerület, Maglódi út 16. szám alatt működő Yorkshire Fittings üzem 2000 m2-es üzemcsarnok­kal bővül, amelyben a gyár­tóterületen kívül irodák is helyet kapnak. Belső utak építése és parkosítás is része a fejlesztésnek. A Yorkshire Fittings csoport az épületgépészeti piac szá­mára állít elő csőszerelvé­nyeket, amelyeket víz- és gázcsőhálózatok, fűtési és klímarendszerek beépítése­kor használnak. A Yorkshire Fittings Gyártó Kft. tulajdo­nosa a holland Aalberts Industries NV. i E-Buíld GE-beruházás lesz Romániában A General Electric (GE) in­gatlanos cége 50-100 millió eurót fektet be a közeljövő­ben Romániában. A jövő év végéig logisztikai, lakó-, illet­ve kiskereskedelmi ingatlan­projekteket vásárolnak. Más térségbeli országgal szem­ben előnynek tartják, hogy több nagyvárosban is érde­mes próbálkozni, nem csak a fővárosban. Eleinte várha­tóan főleg bevásárlóközpon­tokat vesznek, illetve logisz­tikai fejlesztőkkel alakítanak vegyes vállalatokat. A GE- részleg a térségben eddig Szófiában jelent meg, egy ottani pláza egyharmadát vette meg. i Ziarul Financiar > nak belépni új piacokra, miköz­ben a fejlett piacokon egész áruhá­zakat vagy utcákat újítanak fel. dong, viszont holtversenyben be­került az első tízbe az athéni Ermú, ahol évente és négyzetmé­terenként kereken 3000 eurót kell leszurkolnia az üzletet bérlő vállalkozásnak. A legtöbb hellyel az indiai fő­városban lévő Khan Market lé-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék