Világgazdaság, 2015. szeptember (48. évfolyam, 167/11675-188/11697. szám)

2015-09-15 / 177. (11686.) szám

I 6 VÁLLALATOK ÉS PIACOK 2015. SZEPTEMBER 15., KEDD A GM-vezér a legerősebb nőuralom A vállalati pozíció adja a befolyást Letaszította a GM a trónról az IBM-et, legalábbis az USA leg­befolyásosabb üzletasszonyai­nak listáján. A bónuszhelyhez egy popsztár öntudatos ér­dekvédelme is elég volt. Szabó Márta Visszament az időben a Fortune magazin idei listája, amely az USA üzleti életének 50 legbe­folyásosabb asszonyát rangso­rolta: a tavalyi listavezetőt még a 21. század meghatározó ága­zata, az IT adta - az IBM-főnök Ginni Rometty személyében -, idén viszont a 20. század klasz- szikus amerikai ipara, az autó­gyártás képviselője került az élre. A General Motors (GM) vezérigazgatója, Mary Barra mégis úttörő, hiszen 2014. janu­ári debütálása óta ő az egyetlen nő, aki a világ meghatározó au­tógyárainak egyikét irányítja. Az 53 éves, kétgyerekes, finn eredetű családból származó Barra ráadásul az igazi ameri­kai sikersztorit is megtestesíti: apja még festőmunkás volt az ugyancsak a GM-hez tartozó Pontiacnál, ő maga 18 éves kora óta dolgozik a vállalatnál, rész­ben munka mellett végezte el mérnöki és egyéb tanulmánya­it, szépen ívelő pályán töltött be egyre magasabb pozíciókat. Kinevezése után egy negyedév­vel már ő volt a Time magazin éves különszámának címlapján - ez évtizedek óta az adott év 100 legbefolyásosabb szemé­lyiségeit veszi számba szerte a világon. Az új vezér első éve azonban nem erről maradt em­lékezetes, hanem arról, hogy 30 millió autó visszahívását kellett levezényelnie, miután már a ve­zetőváltást is jórészt a korábbi botrányok indokolták. A cég ta­valy 2,9 milliárd dollárt költött a halálesetekkel is megterhelt visszahívások miatti kártéríté­sekre, a 156 milliárd dolláros bevételű csoport profitja 26 százalékkal, 3,9 milliárd dol­lárra esett vissza - de megérte. A 2008-as-válság romjai alól állami segítséggel kimentett GM idén már ismét az USA leg­nagyobb autógyártója, második negyedévét 38,2 milliárd dollá­ros bevétel mellett 1,1 milliárd dollár profittal zárta. A tavalyi első helyről most a harmadik helyre szorult Ginni Rometty kevésbé dicsekedhet az eredményekkel, hiszen az IBM eladásai már 13. negyedéve nem tudják meghaladni az egy évvel korábbit, 2014-ben 6 szá­zalékkal, 92,8 milliárd dollárra csökkent az IT-szolgáltató óriás­bevétele (azért így is 12,6 milli­árdos profitot értek el). A Fortu­ne azt emelte ki méltatásában, hogy a 2012 óta hivatalban levő elnök-vezérigazgató következe­tesen viszi véghez a karcsúsít­ást, és fókuszál a high-techben is a csúcsot jelentő szegmensek­re - ez pedig még mindig dobo­gós helyet jelent. Nem tudni, mennyit számít Rometty vagy ágazatbeli társai megítélésekor, de az első ilyen Fortune-lista élén is egy IT-cég vezetője állt, a most republiká­nus elnökjelöltségre törő Carly Fiorina, a Hewlett-Packard ak­Britek és kínaiak A Fortune idén másodszor is elkészítette két, USA-n kívüli régió legbefolyásosabb üzlet- asszonyainak 25-ös listáját is. Az európai-közel-keleti-afrikai kori vezérigazgatója személyé­ben. (A HP mostani elnök-ve­zérigazgatója, Meg Whitman is benne van az első tízben.) Hiva­talosan a Fortune szerkesztői négy fő szempont szerint válo­gatnak és súlyoznak: az érin­tett vállalatának mérete, illet­ve a világgazdaságban játszott szerepe, üzletágának iránya és térség rangsorát Ana Botin, a spanyol Santander bank elnöke vezeti, de szereplőinek fele az Egyesült Királyságba való - ke­let- vagy közép-európai nő mu­állapota, saját személyes kar­rieríve, valamint társadalmi és kulturális hatása. A legfontosabb ezek közül mégiscsak az adott vállalat le­het, hiszen az ötven legbefolyá­sosabb üzletasszony közül 27 vezérigazgató, az általuk irányí­tott cégek együttesen ezermilli- árd dollár körüli bevételt hoz­tatóban sincs a huszonötök kö­zött. Az ázsiai-csendes-óceáni térség női listájának élén két indiai bankáráll, amúgy a 25 tagból 11 kínai. nak. Az USA 500 legnagyobb vállalatát felölelő Fortune-listán hat olyan van, ahonnan ketten is bekerültek az idei női rang­sorba (Google, Home Depot, IBM, Wal-Mart, JP Morgan, Reynolds American). Az első tízben talán kevésbé látványo­sak a változások, de nincsenek bérelt helyek: idén 11 debütáns van az ötven nő között (ezen­kívül két visszatérő a korábbi évekből). Az újoncok között van a Deloitte vezére, Cathy Engel­bert, illetve a KPMG-s kolléga Lynne Doughtie is - mindket­ten idén kerültek e pozícióba a cégnél eltöltött évtizedek után -, a Fortune szerkesztőségi cik­ke a gyengébbek kedvéért kü­lön is megjegyezte, hogy a Big Fourhoz tartozó tanácsadók fe­lénél már női vezető van. Az igazi szenzációs újonc azonban az, aki miatt az idei lis­ta 50+1-es lett: 51-ként ugyanis a Fortune bevette Taylor Swiftet is. A 25 éves popsztár azzal szol­gált rá a bonusz helyre, hogy rá tudta venni az Apple-t üzletpo­litikájának megváltoztatására, amikor a Spotify után neki is megtiltotta, hogy a cég által dik­tált feltételekkel kerüljenek be a számai a zeneszolgáltatásba. Az Apple Music engedett, amivel nemcsak Swift járt jól, hanem zenésztársai is, a díva pedig el­könyvelheti a Fortune dicsére­tét is, miszerint ő a női hatalom egyre hangosabb nagykövete is. HIRDETÉS FABIAN JULI fi ZOOHACKER T • -Systems* eniHbme mQmkUU Békében távozhatnak ASTRA Szeptember végéig bonthatnak szerződést az ügyfelek A román Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Ast­ra S.A. Biztosító (Astra Biztosí­tó) valamennyi magyarországi ügyfelének levelet küld a bizto­sítás közös megegyezéssel való megszüntetésének lehetőségé­ről - közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB). A postai külde­mény egy, az Astra Fióktelepé­nek részéről előzetesen aláírt megállapodást is tartalmaz a díjjal fedezett, még le nem járt évfordulójú biztosítási szerző­dés 2015. szeptember 30-i hatá­lyú, közös megegyezéssel való megszüntetéséről. Ha az ügyfél ezzel egyetért, alá kell írnia a megállapodást, és levélben vagy a dokumen­tum beszkennelésével, elekt­ronikus levél csatolmánya­ként mihamarabb vissza kell juttatnia a biztosítóhoz. A kö­zös megegyezés ugyanis csak akkor jön létre, ha az ügyfél által aláírt dokumentum szep­tember 30. előtt be is érkezik az Astra Fióktelepéhez. A már befizetett, de a román Astra Biztosító által meg nem szol­gált időszakra vonatkozó díj visszafizetését az ügyfél a ro­mán felügyelet mellett működő garanciaalaptól (FGA) igényel­heti vissza. Fontos tudnivaló, hogy ha valaki megszünteti a kötelező gépjármű-felelősség­biztosítását szeptember 30-án, október 1-jétől új szerződést kell kötnie egy másik biztosí­tónál, ellenkező esetben - ma­gas - fedezetlenségi díjat kell fizetnie. A Biztosítás.hu azt tanácsol­ja: mindenképpen fogadja el minden ügyfél a felajánlott, közös megegyezéssel való szerződésbontást, különben bent ragadhat egy hosszadal­mas felszámolási eljárásban. Az Astrának közel 200 ezer ügyfele van Magyarországon, akiknek azért is érdemes vál­taniuk, mert az Astra már nem fogad be és fizet ki kár­igényeket, az FGA-ból törté­nő kártérítések kifizetésének időpontja kérdéses még, és az sem biztos, hogy nagyobb ká­rokra elegendő lesz a 100 ezer euró térítési limit. A kötelezős károkat ráadásul közvetlenül az károkozótól is követelhetik a károsultak, ha a biztosító nem fizet. ■ VG Jönnek az új Wizz Air-gépek LÉGI közlekedés Száztíz új repülőt vásárol a cég A Wizz Air aláírta az Airbusz- szal a 110 új, A321neo repü­lőgép megvásárlásáról szóló megállapodást - jelentette be a diszkont-légitársaság. A ren­delés értéke aktuális listaáron meghaladja a 13,7 milliárd dol­lárt, ugyanakkor az Airbus je­lentős kedvezményt biztosított a Wizz Air számára. A beszerzés „első osztályú tranzakciónak” minősül a tőzs­dei bevezetési szabályok alap­ján, ezért az új Airbus-megál- lapodás érvénybelépése a Wizz Air részvényeseinek jóváha­gyásának függvénye. A jóvá­hagyás a következő közgyűlés tárgya. A megállapodás alapján a száztíz új repülőt 2019 és 2024 között szállítja majd a gyártó. A Wizz Air a számára a jövőben leszállított száztíz repülőgép közül 51-et a már meglévő jár­művek tervezett cseréjére hasz­nál majd, a régi gépeket vissza­szolgáltatnák a lízingbe adók­nak, esetleg értékesítik 2019 és 2024 között. Az új Airbus-meg­állapodás vételi jogot biztosít további 90, ugyanilyen típusú A321neo repülőgép megvásár­lásához. Ez a vételi jog négy etapban érvényesíthető, 2017- től 2020-ig. A rendelés segít tovább épí­teni erős piaci pozíciónkat Kö­zép-és Kelet-Európábán. Ezen­túl pedig nagyfokú rugalmas­ságot biztosít, hogy flottánkat a növekedési igényeinkhez igazíthassuk - mondta Váradi József, a Wizz Air vezérigazga­tója. ■ VG Mary Barra az igazi amerikai sikersztorit is megtestesíti

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék