Vármegyei Hivatalos Lap, 1925 (24. évfolyam, 1-35. szám)

1925-01-07 / 1. szám

1925 êOzv S* PAVUCZSY ISTVÁN. n. • r x» VÁRMEGYEI HIVATALOS LAP. KIADJA: ZEMPLÉN VÁRMEGYE. XXIV. ÉVFFOLYAM. Szerkesztő : Biringer Gyula, vm. aljegyző, tb. főszolgabíró. Sátoraljaújhely, 1925. Nyomatott Vajda József könyvnyomdájában.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék