Vármegyei Hivatalos Lap, 1927 (26. évfolyam, 1-33. szám)

1927-01-17 / 1. szám

1927. VÁRMEGYEI Hivatalos lap KIADJA: ZEMPLÉN VÁRMEGYE. Szerkesztő : Blringer Gyula vm. aljegyző, tb. főszolgabíró. Nyomatott a Zemplén Könyvnyoda és Lapkiadó r.-t. Sátoraljaújhely, Í928. XXVI ÉVFOLYAM.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék