Vármegyei Hivatalos Lap, 1928 (27. évfolyam, 1-37. szám)

1928-01-02 / 1. szám

1928. 2J V .V-1 KIADJA : ZEMPLÉN VÁRMEGYE XXVII. ÉVFOLYAM. Szerkesztő : Blringer Gyula vm. aljegyző, tb. főszolgabíró. Nyomatott: Zemplén Könyvnyomda és Lapkiadó r.-t. Sátoraljaújhely, 1929. VÁRMEGYEI Hivatalos lap

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék